AKTUELNOSTI


Poziv organizacijama za učešće u programu "Suština, a ne forma"

U okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka! – dopunjeno izdanje“ koji NAPOR sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta,...

Opširnije >>>

Otvoren poziv za 1. eksperta/kinju za facilitiranje Regionalne konferencije u...

YOUTH WORKERS UNITED

NAPOR poziva predstavnike svojih organizacija članica da se prijave...

Opširnije >>>

Javni poziv za predstavnike/ce OCD i lokalne koordinatore/ke kancelarija za...

Sertifikovan kurs "Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije"

Misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije,...

Opširnije >>>

Preporuke za imenovanje državnog sekretara za omladinu

Uoči formiranja nove Vlade Republike Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR i Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS uputili su Ministarstvu omladine i sporta zvanično pismo koje sadrži listu preporuka za imenovanje državnog sekretara za omladinu. 


Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

banner za svaku mladu osobuNacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

 

 

 

 

 

Prijavite kršenje etičkog kodeksa 

 

Dragi mladi, omladinski radnici/ce, aktivisti/kinje,

Ako ste tokom aktivnosti omladinskog rada, na treninzima, kampovima, seminarima, radionicama, uličnim akcijama, na razmenama mladih, edukacijama, na sastancima i okupljanjima na kojima ste učestvovali ili prisustvovali u okviru aktivnosti namenjenih mladima doživeli ili prepoznali kršenje Etičkog kodeksa ili standarda 8 NAPOR-a, pozivamo vas da slučaj prijavite.

Svrha ovih prijava je unapređenje Standarda kvaliteta i primena Etičkog kodeksa u omladinskom radu, te vas molimo da odgovorno formulišete svoje prijave i dostavite nam što više informacija i eventualnih dokaza.

Savet za etička pitanja će reagovati u periodu od 2 nedelje. Ukoliko je SEP-u potrebno dodatno vreme za analizu slučaja, zadržavamo mogućnost da odluku donesemo i kasnije, o čemu ćemo Vas obavestiti.

Prijava kršenja etičkog kodeksa

Savet za etička pitanja može da reaguje ukoliko dođe do kršenja etičkog kodeksa od strane organizatora aktivnosti i omladinski radnika/ca.

Savet za etička pitanja ima mandat da prema organizacijama članicama NAPOR-a daje preporuku i mišljenje, a prema organizacijama mladih i za mlade koje nisu članice NAPOR-a, daje mišljenje.

Takođe, prema omladinskim radnicima/cama ima mandat da daje preporuku i mišljenje.