AKTUELNOSTI


Potrebni online treneri/kinje

NAPOR poziva 4 trenera/kinje koji će implementirati online kurseve za podizanje kapaciteta članica za sprovođenje kvalitetnih programa omladinskog rada.

Treneri/kinje će biti zaduženi za kreiranje i sprovođenje 2 online kursa na teme koje se tiču osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada u...

Opširnije >>>

Сaoпштeњe Нaциoнaлнe aсoциjaциje прaктичaрa/ки oмлaдинскoг рaдa – НAПOР

Имajући у виду чињeницу дa je oвих дaнa нa улицaмa грaдoвa ширoм Србиje велики број младих мeђу грaђaнимa кojи путeм уличних прoтeстa пoд мoтoм “Прoтив диктaтурe” изрaжaвajу свoje нeзaдoвoљствo, зaхтeвe и стaвoвe у кoнтeксту aктуeлнe сoциo-eкoнoмскe и пoлитичкe ситуaциje у...

Opširnije >>>

Konkurs za trenera/kinju na međunarodnoj obuci za onlajn učenje u...

Word Cloud 3 

U okviru projekta "European Wide Web of Youth Work" otvaramo konkurs za 1 trenera/kinju za realizaciju međunarodne obuke za omladinske radnike/ce na temu korišćenja onlajn alata i...

Opširnije >>>

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЗАВРШНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ ЕТИКА У...

О важности конференције

У оквиру пројекта „Без муке нема науке, без НАПОРних корака квалитету помака! – допуњено издање“ који НАПОР спроводи уз подршку Министарства омладине и спорта планирано је да се подигне свесност омладинских радника/ца о важности успостављања професионалног...

Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

banner za svaku mladu osobuNacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

 

 

 

 

 

Prijavite kršenje etičkog kodeksa 

 

Dragi mladi, omladinski radnici/ce, aktivisti/kinje,

Ako ste tokom aktivnosti omladinskog rada, na treninzima, kampovima, seminarima, radionicama, uličnim akcijama, na razmenama mladih, edukacijama, na sastancima i okupljanjima na kojima ste učestvovali ili prisustvovali u okviru aktivnosti namenjenih mladima doživeli ili prepoznali kršenje Etičkog kodeksa ili standarda 8 NAPOR-a, pozivamo vas da slučaj prijavite.

Svrha ovih prijava je unapređenje Standarda kvaliteta i primena Etičkog kodeksa u omladinskom radu, te vas molimo da odgovorno formulišete svoje prijave i dostavite nam što više informacija i eventualnih dokaza.

Savet za etička pitanja će reagovati u periodu od 2 nedelje. Ukoliko je SEP-u potrebno dodatno vreme za analizu slučaja, zadržavamo mogućnost da odluku donesemo i kasnije, o čemu ćemo Vas obavestiti.

Prijava kršenja etičkog kodeksa

Savet za etička pitanja može da reaguje ukoliko dođe do kršenja etičkog kodeksa od strane organizatora aktivnosti i omladinski radnika/ca.

Savet za etička pitanja ima mandat da prema organizacijama članicama NAPOR-a daje preporuku i mišljenje, a prema organizacijama mladih i za mlade koje nisu članice NAPOR-a, daje mišljenje.

Takođe, prema omladinskim radnicima/cama ima mandat da daje preporuku i mišljenje.