AKTUELNOSTI


Poziv za učešće u pilot programu "Uključivanje uživo"

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog...

Opširnije >>>

Istraživanje potreba praktičara/ki omladinskog rada za dodatnim obukama

Kako bismo unapredili programe podizanja kapaciteta praktičara/ki omladinskog rada i organizacija članica NAPOR, ove godine sprovodimo istraživanje potreba za novim obukama i drugim vidovima podrške omladinskim liderima/kama i omladinskim radnicima/cama. 

U prvoj fazi istraživanja kreiran je kratak...

Opširnije >>>

Ponovljen konkurs za licenciranje mentora/ke za validaciju

Usled naknadno uočene nepravilnosti u prijavi jedne od odabranih mentorki za validaciju prethodno stečenih kompetencija u omladinskom radu, NAPOR objavljuje ponovljeni konkurs za jednog mentora/ku.

Tokom 2017. godine NAPOR realizuje proces validacije prethodno stečenih kompetencija...

Opširnije >>>

Poziv za (RE)akreditaciju NAPOR članica

U skladu sa usvojenim strateškim planom NAPOR-a za osiguranje kvaliteta  programa omladinskog rada (NAPOR Skupština, Kragujevac 2014), objavljujemo konkurs za (RE)akreditaciju 20 (slovima: dvadeset) organizacija članica NAPOR za ostvareni kvalitet u...

Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

Trebaju ti veštine za posao koje se ne uče u školi?
sreda, 03 februar 2016 15:54

axolotl07... Stekni ih kroz programe omladinskog rada! 

Priključi se nekoj od omladinskih i organizacija za mlade u svom gradu i aktivno učestvuj u radionicama, obukama, javnim akcijama, kreativnim i sportskim aktivnostima, omladinskim razmenama, kampovima, volonterskim aktivnost

cover site

ima i mnogim drugim programima, kroz koje možeš da stekneš neke od kompetencija koje poslodavci traže:

 • komunikacijske veštine
 • timski rad
 • liderstvo
 • samostalnost
 • kreativnost
 • fleksibilnost
 • odgovornost
 • upravljanje vremenom
 • rad pod pristiskom
 • poštovanje rokova
 • proaktivan stav
 • rešavanje problema
 • donošenje odluka
 • organizacijske veštine
 • istraživačke veštine
 • veštine pregovaranja
 • pisanje projekata
 • pisanje novinarskih članaka
 • i mnoge druge

Kontakte organizacija koje sprovode ovakve aktivnosti možeš naći ovde.

BITMAP logo YOU SEE SBMEU flag

YOU SEE! Platform for social innovation in youth employment is financed by EU Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations.