AKTUELNOSTI


Poziv za učešće u pilot programu "Uključivanje uživo"

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog...

Opširnije >>>

Istraživanje potreba praktičara/ki omladinskog rada za dodatnim obukama

Kako bismo unapredili programe podizanja kapaciteta praktičara/ki omladinskog rada i organizacija članica NAPOR, ove godine sprovodimo istraživanje potreba za novim obukama i drugim vidovima podrške omladinskim liderima/kama i omladinskim radnicima/cama. 

U prvoj fazi istraživanja kreiran je kratak...

Opširnije >>>

Ponovljen konkurs za licenciranje mentora/ke za validaciju

Usled naknadno uočene nepravilnosti u prijavi jedne od odabranih mentorki za validaciju prethodno stečenih kompetencija u omladinskom radu, NAPOR objavljuje ponovljeni konkurs za jednog mentora/ku.

Tokom 2017. godine NAPOR realizuje proces validacije prethodno stečenih kompetencija...

Opširnije >>>

Poziv za (RE)akreditaciju NAPOR članica

U skladu sa usvojenim strateškim planom NAPOR-a za osiguranje kvaliteta  programa omladinskog rada (NAPOR Skupština, Kragujevac 2014), objavljujemo konkurs za (RE)akreditaciju 20 (slovima: dvadeset) organizacija članica NAPOR za ostvareni kvalitet u...

Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

Konferencija o etici u omladinskom radu u Požegi
utorak, 15 novembar 2016 11:38
  • Upoznati ste sa postojanjem Etičkog kodeksa u omladinskom radu
  • aksolotletikaU vašoj organizaciji na vidnom mestu nalazi se poster sa principima Etičkog kodeksa
  • Predstavili ste ga mladim osobama sa kojima radite

I pored toga, dešava se da u svakodnevnom radu sa mladima nađete u situaciji u kojoj niste najsigurniji na koji način da postupite i kako da se postavite.

Imate još samo jednu priliku da ove godine sa nama promišljate o etici, podelite nedoumice sa kolegama i date svoje predloge za elemente Etičkog kodeksa koje ćemo pretočiti u  jasne i nedvosmislene stavke, praćene primerima dobre prakse i objaviti u brošuri koja će biti dostupna svim praktičarima i praktičarkama omladinskog rada.

Pridružite nam se na regionalnoj konferenciji u Požegi, u petak, 18.11.2016. u prostorijama Foruma civilne akcije Forca, sa početkom u 13.30.

Sve informacije nalaze se u pozivu, a potrebno je dostaviti kratak formular za prijavu .

 
Konkurs za omladinskog predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih
sreda, 09 novembar 2016 09:02

Komisija Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (Asocijacija KZM), saglasno Memorandumu o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta, raspisuje

KONKURS ZA OMLADINSKOG PREDSTAVNIKA

REPUBLIKE SRBIJE U UPRAVNOM ODBORU

REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je zamišljena kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Početak rada Regionalne kancelarije za saradnju mladih je planiran za 2017. godinu, uz prethodno konstituisanje Upravnog odbora, najvišeg organa odlučivanja. Upravni odbor će činiti 12 članova, šest predstavnika ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka.

Radi nastavka saradnje i partnerstva ostvarenog u procesu koji je prethodio zaključivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih kao i aktivne uloge udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Ministarstvo omladine i sporta su 24. oktobra 2016. godine, zaključili Memorandum o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kojim je predviđeno obrazovanje tročlane komisije radi utvrđivanja uslova i sprovođenje konkursa za omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih i obaveštavanje Ministarstva o izabranom kandidatu.

Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Dužnost omladinskog predstavnika kao člana Upravnog odbora je, između ostalog, učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova, usvajanju godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana, odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izveštaja, obezbeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanju saglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, imenovanju i razrešenju generalnog sekretara Sekretarijata, odlučivanju o zaključivanju sporazuma o saradnji sa učesnicima i organizacijama izvan ugovornih strana, osnivanju odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka, kao i izveštavanje civilnog društva i krovnih saveza o radu i postignutim rezultatima i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora (u toku pripremne faze decembar 2016. – mart 2017. planirano je održavanje 2-3 sastanka, a nakon toga sastanci će se održavati 1-2 puta godišnje).

Uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije:

–   Državljanin/ka Republike Srbije;

–   Uzrasta od 18 do 30 godina;

–   Napredni nivo znanja engleskog jezika;

–   Aktivno učestvovanje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou najmanje tri godine;

–   Učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru Nacionalne strategije za mlade;

–   Poznavanje rada nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike;

–   Učešće u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tela ili sektora;

–   Sposobnost povezivanja interesnih grupa na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou;

–   Sposobnost strateškog promišljanja;

–   Otvorenost za saradnju sa svim akterima iz oblasti omladinske politike;

–   Veštine zagovaranja;

–   Visok nivo veštine asertivne komunikacije;

–   Poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;

–   Demonstriranje i promovisanje vrednosti aktera omladinske  politike;

–   Aktivno poznavanje i korišćenje IKT tehnologija (elektronska pošta, društvene mreže, office paket).

Potrebna dokumentacija:

–   Prijavni formular

–   Biografija („Europass“ format)

–   3 pisma preporuke

Prijavni formular možete pronaći OVDE , ali i na sajtu Krovne organizacije mladih Srbije.

Nakon administrativne provere pristiglih prijava, sa kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor će biti sproveden intervju.

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika u UO RKSM, najkasnije do subote, 19. 11. 2016.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite na elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Više informacija o procesu formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana možete videti na: www.rycowesternbalkans.org, a više informacija o daljim koracima na www.roadtoryco.com.

 
Dodeljeni sertifikati još jednoj generaciji omladinskih lidera/ki i omladinskih radnika/ca
utorak, 25 oktobar 2016 14:20

sertifikati sajt 50Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, uz podršku Ministarstva omladine i sporta održala je prethodne nedelje konferenciju pod nazivom ”Važnost uloge omladinskog rada u razvoju i prepoznavanju kompetencija mladih za zapošljivost”.  Pored toga što je okupila predstavnike organizacija članica NAPOR, omladinske lidere/ke i omladinske radnike/ce, kao i njihove lokalne partnerske institucije, sa kojima sarađuju u sprovođenju programa omladinskog rada, ova konferencija je bila i prilika da polaznike/ce NAPOR obuke i validacije stavimo u fokus i uručimo im sertifikate.

Ispred Ministarstva omladine i sporta, skup je pozdravila Snežana Klašnja, Pomoćnik ministra omladine i sporta, koja je istakla kvalitet obuke koju sprovodi NAPOR i njen značaj za osnaživanje mladih i razvoj njihovih kompetencija za zapošljivost. Klašnja se osvrnula na trenutne procese omladinske politike na nacionalnom nivou, između kojih je posebno istakla formiranje radne grupe za izmene i dopune Zakona o mladima i najavila da će Ministarstvo, zajedno sa NAPOR-om zagovarati za definisanje zanimanja omladinski radnik/ca u ovom dokumentu.

Predsednica Upravnog odbora NAPOR-a, Violeta Stanković, uz čestitke sertifikovanim omladinskim liderima/kama i omladinskim radnicima/cama, poručila im je sada nose odgovornost za sprovođenje kvalitetnih programa omladinskog rada i ohrabrila ih da konstantno preispituju i unapređuju svoju praksu i rade na izgradnji svojih profesionalnih kompetencija. 

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istraživanja o novim uslugama koje podstiču zapošljivost mladih i ulozi omladinskog rada u kreiranju takvih usluga. Izvršna direktorka NAPOR-a, Jelena Stojanović, istakla je da postoji dosta usluga koje su mladima na raspolaganju u ovoj oblasti, ali je potrebno njihovo umrežavanje, koordinacija i bolje informisanje mladih o mogućnostima koje im se pružaju. Omladinski rad zauzima značajno mesto u mreži usluga za zapošljivost mladih, a zbog svoje fleksibilnosti je pogodan da ponudi nedostajuće usluge i odgovori na specifične potrebe različitih grupa mladih.sertifikati sajt 2

Iskustva sa procesa obuke podelili su i sertifikovani omladinski lider, Nikola Veljković iz udruženja Connecting, kao i vaspitač iz SOŠO “Vuk Karadžić” u Somboru, Ivana Radmilović, koji su istakli važnost kontinurane podrške mladima, a naročito pripadnicima osetljivih grupa, kao i značaj međusektorske saradnje na loklanom nivou. Nikola je pričao o uticaju koji je obuka za omladinske lidere/ke imala na njegov lični i profesionalni razvoj, kao i na razvoj kapaciteta organizacije i programa omladinskog rada.

Procesi profesionalizacije ljudskih resursa u omladinskom radu tokom ove i prethodne godine obuhvatio je 37 učesnika/ca iz 21 organizacije članice NAPOR koji su prošli validaciju i obuku za omladinske lidere/ke. Kroz 15 projekata koje su učesnici obuke sproveli u 13 opština, realizovano je preko 750 sati direktnog rada sa preko 230 mladih. 

NAPOR je od ove godine bogatiji za ukupno 22 omladinska lidera/ke i 7 omladinskih radnika/ca.

Delić atmosfere sa konferencije prenosimo u galeriji fotografija koju možete videti ovde.

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 64