AKTUELNOSTI


Prilika da unapredite kompetencije u omladinskom radu

Online kursevi flyer 1Kako?

Učešćem na online kursevima u organizaciji NAPOR-a

Kome su namenjeni kursevi?

Na online kurseve mogu da se prijave svi praktičari/ke omladinskog rada u organizacijama članicama NAPOR (pridruženim i punopravnim članicama),...

Opširnije >>>

Poziv za mentore/ke u projektu „Uključivanje uživo“

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz finansijsku podršku...

Opširnije >>>

Održan sastanak akreditora/ki NAPOR

U petak 14. jula 2017. od 11.00 do 17.00h u sali za prezentacije Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda, odmah nakon obuke za predstavnike/ce organizacija koji učestvuju u 5 ciklusu procesa (re)akreditacije održan je sastanak...

Opširnije >>>

Održan kurs o radu sa društveno osetljivim grupama prema principima...

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada NAPOR, Krovnom oraganizacijom mladih Srbije KOMS i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade sprovodi projekat pod nazivom "Uključivanje uživo" koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike...

Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

Ponovljen konkurs za licenciranje mentora/ke za validaciju
utorak, 13 jun 2017 15:27

Usled naknadno uočene nepravilnosti u prijavi jedne od odabranih mentorki za validaciju prethodno stečenih kompetencija u omladinskom radu, NAPOR objavljuje ponovljeni konkurs za jednog mentora/ku.

Tokom 2017. godine NAPOR realizuje proces validacije prethodno stečenih kompetencija u omladinskom radu za 10 kandidata/kinja koji mogu validirati kompetencije za omladinskog lidera/ku ili omladinskog radnika/cu.

U okviru procesa biće angažovana dva mentora/ke koji će kandidate/kinje podržavati i procenjivati njihove kompetencije. Poziv je otvoren za jednog mentora/ku, a u tekstu konkursa možete naći detaljne informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji. Prijavni formular možete preuzeti ovde, a pored popunjene prijave obavezno je poslati i preporuku organizacije članice NAPOR, na memorandumu organizacije, overenu potpisom ovlašćenog lica i pečatom.

Opis kompetencija za stručnjaka u omladinskom radu nalaze se u dokumentu koji ovde možete preuzeti.
Rok za slanje prijava je 19.06.2017. do 17h.

Budite slobodni da ove pozive prosledite svojim članovima/cama za koje smatrate da bi bili zainteresovani i da odgovaraju traženom profilu.

 
Poziv za (RE)akreditaciju NAPOR članica
utorak, 06 jun 2017 14:56

U skladu sa usvojenim strateškim planom NAPOR-a za osiguranje kvaliteta  programa omladinskog rada (NAPOR Skupština, Kragujevac 2014), objavljujemo konkurs za (RE)akreditaciju 20 (slovima: dvadeset) organizacija članica NAPOR za ostvareni kvalitet u omladinskom radu.

Zašto treba proći kroz proces akreditacije?

Nakon Skupštine (2010) usvojeni su standardi programa omladinskog rada sa primarnom svrhom podizanja kvaliteta programa članica NAPOR. Predviđeno je da primena standarda od strane članica organizacija ima višestruku korist:

  • Akreditacija organizacije je jedan od uslova za punopravno članstvo u NAPORu.
  • Dokaz relevantnim institucijama i donatorima o kvalitetu rada koji organizacije sprovode
  • Da rad omladinskih radnika/ca bude vrednovan i priznat i da su zadovoljni svojim postignućima
  • Procenu trenutnog  stanja kvaliteta rada članica NAPOR i razvijanje plana za unapređenje prakse

Više informacija o procesu akreditacije, traženom profilu učesnika/ca, dinamici aktivnosti, vremenskom okviru i načinu prijavljivanja možete pronaći u tekstu poziva ovde.
Prijavni formular za učešće u procesu (RE)akreditacije možete pronaći ovde
U prilogu ovde nalazi se i lista pridruženih organizacija članica koje imaju mogućnost prijavljivanja u proces akreditacije, kao i lista punopravnih organizacija kojima je istekla akreditacija i koje imaju mogućnost da reakredituju svoje programe omladinskog rada.

Zainteresovani predstavnici/e organizacija mogu se prijaviti slanjem potpisanog, overenog i skeniranog prijavnog formulara na mejl adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli sa naznakom „Prijava za učešće u procesu REakreditacije organizacija članica NAPOR“ najkasnije do 16. juna 2017. godine do 17.00 časova.

*Nepotpune i zakasnele aplikacije se neće uzeti u razmatranje. NAPOR sekretarijat će obavestiti odabrane kandidate/kinje ispred njihovih organizacija najkasnije do 20. juna 2017. o svojoj odluci.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Nemanji Obradoviću na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , ili na 069/199-23-16 .

 
Poziv za istraživača/cu
ponedeljak, 29 maj 2017 12:38

Kako bi kreirao nove i unapredio postojeće programe podrške praktičarima/kama omladinskog rada i organizacijama članicama, NAPOR sprovodi istraživanje potreba tokom juna 2017.

Za istraživanje ćemo selektovati jednog istraživača/cu, koji će imati zadatak da istraži potrebe praktičara/ki omladinskog rada, kao sertifikovanih omladinskih radnika/ca i lidera/ki, tako i svih ostalih koji sprovode omladinski rad u organizacijama članicama NAPOR-a. Kao rezultat istraživanja očekujemo presek tema u kojima je potrebno dodatno usavršavanje, kao i kompetencija koje praktičari/ke žele da unaprede ili izgrade. U finalni izveštaj o istraživanju uvrstićemo i potrebe samih organizacija članica koje su dobijene kroz proces akreditacije i reakreditacije, kao i kroz sprovođenje programa "Suština, a ne forma".

Istraživanje je potrebno sprovesti na uzorku od 200 ispitanika/ca, a kao osnova za izradu upitnika poslužiće standardi zanimanja Omladinski radnik/ca i Omladinski lider/ka. Od odabranog istraživača/ce očekuje se kreiranje i sprovođenje celokupnog istraživanja, kao i statistička analiza prikupljenih podataka, pisanje izveštaja o realizovanom istraživanju i navođenje zaključaka i preporuka. Više informacija o propozicijama poziva možete naći u Pozivu.

Već tokom leta i jeseni 2017. kreiraćemo i sprovesti najmanje 2 online kursa na teme koje se budu pokazale kao prioritetne tokom istraživanja. Ovi kursevi se sprovode u okviru projekta "European Wide Web of Youth Work", koji podržava Evropska unija kroz program Erazmus +, a sufinansira Ministarstvo omladine i sporta.

Rok za prijavu zainteresovanih istraživača/ca je ponedeljak, 5.06.2017. u 17h. Prijavni formular možete preuzeti ovde. Popunjene prijavne formulare, zajedno sa preporukom organizacije članice NAPOR-a se šalju na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  .

baner za sajt mos 2017 final

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 66